Sportujeme

GDPR PDF Tisk Email

Úlohu pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 zastává na naší škole Ing. Stanislav Novák (Sokolov),

kontakt e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

telefon: 606 070 185.

 

Naše základní škola se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením EU na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR).

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. vedení dokumentace školy). K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možno kontaktovat školu prostřednictvím datové schránky, ID DS 87pmkpa, emailem na adrese zs2hslavkov@volny.cz nebo poštou na adrese Základní škola Školní 786, 357 31 Horní Slavkov.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, rovněž při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údaj a v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

V rámci zajišťování svých činností shromaďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků pro potřeby:

- dané legislativou (zákony a vyhlášky)

a) přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy, přestup z jiné školy)

b) rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle IVP nebo PLPP, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, prodloužení školní docházky, individuální vzdělávání podle §41, vzdělávání v zahraniční škole podle §38)

c) povinná dokumenatce školy (školní matrika, dokumentace žáků se specif. vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejícíh žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků)

d) poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce)

e) podklady k vyúčtování (jízdné a vstupné žáků, plavecký nebo lyžařský výcvik, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace)

 

- zájmu žáka

a) zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o  bezinfekčnosti)

b) na základě souhlasu zákonných zástupců  (s účastí na školní akci nebo výletu, se zveřejněním jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, ve Zpravodaji města, apod., s pořizováním fotografií z akcí nebo výletů)

c) na základě žádosti zákonných zástupců (vyšetření psycholožkou školy, slovní hodnocení, uvolnění z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů)

c) zajištění školního stravování (evidence strávníků)

 

- zájmu školy (oprávněný zájem organizace)

a) plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky - např. elektronická žákovská knížka, přístupové údaje na síť školy, výukové portály, aj.)

b) prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, Ročenky, kronika, propagační materiály školy) - na základě udělení souhlasu zákonným zástupcem žáka

 

 

 

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitalizujeme školu
Joomla!. XHTML and CSS.