Sportujeme

Titulní strana Školská rada
Školská rada

 

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonný zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším partnerům školy aktivní účast na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Povinnost zřídit školskou radu při škole vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §167.

 

Volební období 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024

 

členové rady - za zákonné zástupce žáků

· Monika Malecká

· Monika Schlossbauerová

 

členové rady - za pedagogické pracovníky

· Mgr. Květa Ketnerová

· Mgr. Naděžda Houšková

 

členové rady jmenovaní Radou města Horní Slavkov

· Bc. Zdeněk Chlebuš

· Bc. Josef Strnad

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Schůzka - 5. 10. 2023

Přítomno: 4

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2022/23; podmínky pro diferenciaci a individualizaci výuky (pokračování), adaptace nových žáků z UKN; zajištění projektových aktivit OP JAK, NPO - digitalizace, Ovoce a mléko do škol, Recyklohraní a vzdělávacích aktivit - "Zlepši paměť" - rozvoj strategií učení u žáků v 6. a 9. ročníku, plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku. Lyžařský kurz nebude z důvodu vysokých finančních nákladů realizován jako výjezdový, ale s využitím místních podmínek. Informace o spolupráci školy s NPI Karlovarského kraje pro mapování práce s nadanými žáky. Nadále probíhá zkušební provoz rekuperačních jednotek (odladění nedostatků).

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2022/2023. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy v období školního roku 2023/24, včetně zajištění projektových aktivit.

 

 

Schůzka - 16. 5. 2023

Přítomno: 6

Program:

projednání zprávy ČŠI z průběžné kontroly a kontroly KHS v objektu v Poštovní ulici; informace k průběhu stavebních prací o související organizace výuky v objektu ve Školní ulici (rekuperace, FVE - prohlídka zajištění prací v provozu školy); seznámení s přípravou projektu na zajištění konektivity v obou objektech školy; personální a organizační zajištění, zajištění projektových aktivit OP JAK, NPO - doučování; informace o navýšení cen energií a přijatých úsporných opatření. Podíl organizací města na mimoškolní činnosti, možnosti školy (pouze v rámci ASŠK a projektů)

 

Závěr: Rada školy vzala na vědomí zprávy z kontroly ČŠI a KHS (bez závad); plány rozvoje školy v dalších obdobích; požadavek zástupců rodičů - podpora školy při zajištění kroužku Atletiky


 

Schůzka - 29. 9. 2022

Přítomno: 6

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2021/22; plán rozvoje školy 2022/2023; personální a organizační zajištění, zajištění projektových aktivit OP JAK, NPO - doučování a digitalizace, Ovoce a mléko do škol, Recyklohraní. Zajištění vzdělávacího programu "Zlepši paměť" k rozvoji strategií učení u žáků v 6. a 9. ročníku a plaveckého výcviku pro žáky 3. a 4. ročníku. Vzhledem k navýšení cen ubytování a dopravy nebude příp. lyžařský výcvik realizován jako výjezdový, ale v závislosti na sněhových podmínkách v Horním Slavkově (svah, lanovka); informace o navýšení cen energií a přijatých úsporných opatření.

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2021/2022. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy v období školního roku 2022/23, včetně zajištění projektových aktivit.


 

Schůzka - 24. 5. 2022

Přítomno: 6

Program:

seznámení s opatřeními přijatými v návaznosti na vzdělávání ukrajinských žáků (příchod z důvodu válečného konfliktu), personální a organizační zajištění, včetně úpravy ve školním řádu s ohledem na přijímání a ukončení vzdělávání a pravidel klasifikace žáků-cizinců v rámci slovního hodnocení (v souladu s Lex Ukrajina). Předpokládaný vývoj počtu žáků v dalším školním roce.

 

Závěr: Rada školy souhlasí s aktualizací školního řádu dle předložených úprav.

 

 

Schůzka - 29. 9. 2021

Přítomno: 5

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2020/21; předpokládané investice pro rok 2021/2022; pokračování výměny schodiště z projektu bezbariérovosti Města Horní Slavkov; pokračování v projektové činnosti hrazené z prostředků MŠMT a EU "Podporujeme inkluzi III" (do 7/2022). Informace k aktivitám pro zajištění případné distanční výuky. Prohlídka dokončených úprav ve škole - šatny 1. stupně, toalety v objektu 2. stupně, sprchy u tělocvičen, PC učebna.

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2020/21. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy na rok 2021/22, včetně projektových aktivit.

 

 

Schůzka - 2. 6. 2021

Přítomno: 4

Program:

seznámení se stavebními úpravami probíhajícími ve škole a organizací vyučování s ohledem na plnění mimořádných opatření (testování, mísení tříd, aj.), plány investic na další období, shrnutí distanční výuky, včetně průběhu projektových aktivit, informace k proběhlé kontrole KHS (bez výhrad), realizace voleb do Rady školy pro období 2021 - 2024.

Poděkování všem členům Rady školy za práci ve volebním období 2021 - 2024.

 

Závěr: Rada školy bere na vědomí plány rozvoje školy na další období.

 

 

Schůzka - 30. 9. 2020

Přítomno: 4, host PhDr. Vykoupilová (školní psycholog)

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2019/20; předpokládané investice pro rok 2020/2021 ve spolupráci s Městem Horní Slavkov; pokračování v projektové činnosti hrazené z prostředků MŠMT a EU "Podporujeme inkluzi III" (od 10/2020), Plavecký výcvik, vzdělávání žáků-cizinců. Informace k aktivitám pro zajištění případné distanční výuky v návaznosti na zkušenosti z období přerušení výuky (jaro 2020). Implementace pravidel distančního vzdělávání do školního řádu od 10/2020. Prohlídka nových odborných učeben - žákovské kuchyňky a dílny.

Poděkování PhDr. Vykoupilové za dlouhodobou spolupráci se školou, pomoc při zvyšování kvality ve vzdělávání a přímou podporu žákům a rodičům v obtížných situacích.

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2019/20 a Dodatek školního řádu k distanční výuce. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy na rok 2020/21, včetně projektových aktivit.

 

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitalizujeme školu
Joomla!. XHTML and CSS.